Проектиране

Идеен проект

Той включва вариантни решения за функционално и композиционно разположение на елементите на интериора. Изработват се цветни триизмерни модели на помещенията с разпределение на обзавеждането в тях, които да помогнат на клиента да придобие по-ясна представа за идеята на автора. ( Изработка на фотореалистична 3D визуализация на проекта се предлага като отделна услуга и се заплаща допълнително, за да се избегне натоварване на общата цена за клиенти, които не желаят да се възползват от нея ).

Проучване

На този етап се събира необходимата информация за наличност на специфични стоки, модели, материали, цени, срокове на доставка и др., необходими за изпълнението на идейния проект.

Финансово – количествена сметка

На база на одобрения идеен проект и включените в оформянето на интериора квадратури се изчислява количеството и стойността на необходимите материали и строително-монтажни работи.

Работни проекти

Те представляват набор от техническа документация включваща изработването на всички необходими чертежи, схеми и детайли за крайната реализация:
• Проект за функционално изменение на помещенията (ако се налага) – премахване на преградни стени и обединяване на помещения, изграждане на нови стени, премахване или преместване на врати, арки и др;
• Проект за функционално зониране и определяне на ходовите линии в помещенията;
• Проект за разпределение елементите на обзавеждането съобразно функционалните зони, позициониране на корпусна и мека мебел;
• Проект детайлно планиране на отделните стени с елементите на обзавеждане (разгъвка);
• Проект на кухненска и друга корпусна мебел;
• Проект на осветление;
• Проект на санитарните помещения;
• Позициониране на ВиК изводи за смесителни батерии и мивки, тоалетна чиния, биде, душ, вана, бойлер, пералня, съдомиална, др.;
• Позициониране на електрически изводи за ключове, контакти, отоплителна и климатична система, домакински електро уреди, осветителни тела, сигнално-охранителна техника, телефон, домофон, кабелна телевизия, интернет, домашно кино, др.;
• Цветови решения;
• Проект на подови настилки и тавани;

Избор на стоки и материали
Това включва:

• Избор на подови настилки;
• Избор на интериорни врати;
• Избор на интериорни бои;
• Избор на осветителни тела;
• Избор на уреди;
• Избор на мека и корпусна мебел;
• Избор на интериорен текстил – пердета, завеси, щори, дамаски, килими, шалтета, спално бельо, др.;
• Избор на материали и предмети за декорация – тапети, фризове, корнизи, картини, стайни растения, вази, свещници, др.;

Реализация

Това е много важен етап, на който идеята за интериора започва стъпка по стъпка да се превръща в реалност с помощта на различни строително-монтажни и довършителни работи. Осъществява се авторски надзор на целия процес, който включва грижа за точното и качествено изпълнение на всички заложени в проекта технически параметри. Посещенията на обекта за технически надзор са ежедневни. Следи се за количеството и качеството на влаганите строителни материали, както и за техните регулярни доставки, проследяват се сроковете за изпълнение и т.н. Обяснена по друг начин, реализацията включва планиране, координиране и контролиране на всички процеси, необходими за успешното изпълнение на дизайнерската идея, без да се налага вашето присъствие и ангажираност спрямо проекта по какъвто и да е начин.
В заключение, бих искала още веднаж да подчертая следното – за постигането на желания от вас качествен, функционален и стилен дизайн е необходимо дизайнерът да работи отговорно и отдадено на проекта от идеята до нейното пълно реализиране.

ИНТЕРИОРНА ДЕКОРАЦИЯ

Интериорната декорация е раздел на интериорния дизайн, касаещ най-вече завършващите елементи на пространството и целящ одухотворяване на едно помещение. Обикновено включва следните дейности:

• избор на тапети, фризове, корнизи
• избор на цветове и шарки за стените
• избор на текстил
• избор на декоративни предмети

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

3D визуализацията представлява компютърно моделиране на пълноцветни триизмерни образи на пространството с всички обекти в него – корпусна и мека мебел, домакински и отоплителни уреди, техника, текстил, осветителни тела, интериорни предмети и др. Изображенията са съвсем реалистично поднесени и целят да предоставят на клиента пълна информация и яснота за конкретния идеен проект.
Заедно с изображенията, клиентът получава подробно описание на заложените в идейния проект характеристики на материалите – наименование, вид, цвят, размер, текстура и др., както и различни проекти според особеностите на даденото помещение – проект на осветление, проект на корпусни мебели, проект на ВиК, проект на подови настилки, проект на софити(тавани).

МЕБЕЛЕН ДИЗАЙН И ОБЗАВЕЖДАНЕ

Мебелният дизайн и обзавеждането са обособени като самостоятелна услуга, която включва проектиране на мебели според индивидуалните потребности и конкретното пространство на всеки. Целта на мебелния дизайн и обзавеждане е да се усвои в оптимална степен квадратурата на дадено помещение и в същото време да се придаде идентичност и уникалност на интериора.

КАЧЕСТВЕНИ ЖИЛИЩНИ РЕМОНТИ

Ако вие имате ясна визия как да преобразите жилището си и считате, че не ви е необходим интериорен дизайнер, избрали сте конкретни материали и имате готови схеми за подреждане на подовите настилки и стенната керамика, но ви липсват мислещи и отговорни изпълнители на строително-монтажните работи, можете да се доверите на мен и моя екип от професионалисти.